Sở thích là những hoạt động thường xuyên hoặc theo thói quen để đem lại cho con người niềm vui, sự phấn khởi trong khoảng thời gian thư giãn. Những sở thích như chơi nhạc, đọc sách, nấu nướng… có tác động rất tích cực tới bộ não.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.