Dầu tắm dưỡng thể sâu Ôliv Virgin Olive Oil 650ml

Dầu tắm dưỡng thể sâu Ôliv Virgin Olive Oil 650ml là sản phẩm có thể dầu tiên tiến nhẹ nhàng làm sạch, không lấy đi độ ẩm trong da giúp làm sạch cơ thể, giữ ẩm và mềm da.

GIÁ: 155.000

Mua tại đây